Produkty

W??ZEK INWALIDZKI ESCAPE

Cechy produktu: wózek wykonany z aluminium na podwójnym krzy??aku wzmacnia ca??? konstrukcj? i jednocze??nie gwarantuje bardzo du??? wytrzyma??o???. System zmiany ??rodka ci???ko??ci pozwala dopasowa? mo??liwo??ci jezdne do indywidualnych potrzeb u??ytkownika. W zale??no??ci od wymaga?? oferujemy trzy rodzaje ram. Dla osób o zaci?ciu sportowym - dwa rozwi?zania ze sta??ymi zintegrowanymi z ram? podnó??kami oraz dla tych, którzy komfort stawiaj? wy??ej ani??eli sportowy wygl?d - z podnó??kami ??ci?ganymi. Osoba poruszaj?ca si? na wózku mo??e sobie skomponowa? wózek tak aby jak najpe??niej spe??nia?? jej oczekiwania. Mo??na sobie dobra? wysoko??? oparcia, g???boko??? siedzenia, rodzaj pod??okietnika oraz zmienia? k?t siedzenia. Tapicerka wykonana z CORDURY - specjalnego rodzaju nylonu, który charakteryzuje si? bardzo wysok? odporno??ci? na??cieranie. Wózek posiada oparcie ze specjalnymi ta??mami do regulacji napi?cia, siedzisko wsuwane w profil aluminiowy, aluminiowy adapter do zmiany ??rodka ci???ko??ci, ko??a tylne szprychowe wysokoci??nieniowe (24x1 1/8), ko??a wyci?gane na szybkoz???cza, praktycn? kiesze?? na portfel, dokumenty. 

Zastosowanie: wózek dla osób prowadz?cych aktywny tryb ??ycia.

Wszelkie zdjęcia, logotypy i nazwy własne należą do ich właścicieli i są umieszczone i wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.

Zapytaj o produkt


* wszystkie pola są wymagane