Produkty

W??ZEK INWALIDZKI R?CZNY ALUMINIOWY

Cechy produktu: wózek sk??adany, posiada lekko aluminiow? ram? o konstrukcji krzy??akowej, demontowaln? nylonow? tapicerk? w kolorze czarnym, oparcie i siedzisko wykonane na bazie ta??m Velcro umo??liwiaj?ce regulacj? g???boko??ci, ??amane oparcie, gofrowana poduszka przeciwodle??ynowa, zabezpieczaj?cy pas biodrowy, uchylne i demontowalne podnó??ki wyposa??one w pasy stopy, regulacja d??ugo??ci podnó??ków, regulacja wysoko??ci po??o??enia kó?? tylnych i przednich wzgl?dem ramy, tylne ko??a anty - wywrotne z regulacj? wysoko??ci, przednie ko??a pe??ne, rozmiar 6'', tylne ko??a pompowane wyposa??one w system szybkiego demonta??u, rozmiar 24'', pompka do pompowania kó?? tylnych, hamulce wa??kowe z regulacj? si??y docisku, aluminiowe ci?gi, nowoczesa konstrukcja, kolor ramy: srebrny, czerwony i niebieski.

Zastosowanie: komfortowy wózek ogólnego zastosowania dla osób niepe??nosprawnych, domowy, spacerowy o wszechstronnej funkcjonalno??ci.

Wszelkie zdjęcia, logotypy i nazwy własne należą do ich właścicieli i są umieszczone i wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.

Zapytaj o produkt


* wszystkie pola są wymagane