Produkty

TENA LADY MINI PLUS

W??a??ciwo??ci:

warstwa górna QuickDry Topsheet zapewnia szybkie wch??anianie i zatrzymuje p??yn z dala od cia??a, daj?c poczucie wi?kszej sucho??ci, samoprzylepny pasek utrzymuje wk??ad na miejscu, system Fresh Odour Control™ ogranicza ryzyko wydostawania si? na zewn?trz niepo???danych zapachów, zapewniaj?c ??wie??o??? i dyskrecj?, materia??owa pow??oka bezpo??rednio przy ciele, system Body Shape™ doskonale dopasowuje si? do cia??a.

Wszelkie zdjęcia, logotypy i nazwy własne należą do ich właścicieli i są umieszczone i wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.

Zapytaj o produkt


* wszystkie pola są wymagane