Produkty

TENA LADY NORMAL

W??a??ciwo??ci:

zwi?kszony stopie?? ch??onno??ci dzi?ki podwójnej warstwie pulpy w specjalnej strefie ch??onno??ci, kszta??t wk??adu TENA Lady Normal doskonale dopasowuje si? do naturalnych kszta??tów cia??a, ca??kowicie oddychaj?ca warstwa wierzchnia umo??liwia cyrkulacj? powietrza, specjalna pow??oka i unikalny absorbent neutralizuje zapach moczu.
 

Wszelkie zdjęcia, logotypy i nazwy własne należą do ich właścicieli i są umieszczone i wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.

Zapytaj o produkt


* wszystkie pola są wymagane