Produkty

TENA LADY MAXI

W??a??ciwo??ci:

zwi?kszony stopie?? ch??onno??ci dzi?ki podwójnej warstwie absorbentu oraz specjalnej strefie ch??onno??ci. Lepsza ch??onno??? oferuje znakomit? ochron? przed wyciekami, kszta??t pieluch anatomicznych TENA Lady Maxi doskonale dopasowuje si? do naturalnych kszta??tów cia??a, elastyczne boki Body Shape doskonale dopasowuj? si? do cia??a, zewn?trzna pow??oka umo??liwia skórze oddychanie zapewniaj?c cyrkulacj? powietrza, specjalna pow??oka i unikalny absorbent neutralizuje zapach moczu.

 

Wszelkie zdjęcia, logotypy i nazwy własne należą do ich właścicieli i są umieszczone i wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.

Zapytaj o produkt


* wszystkie pola są wymagane