Produkty

TENA PANTS

 

Produkt przeznaczony dla osób ze ??rednim nietrzymaniem moczu. Oferuje dodatkow? ochron? i mo??na go nosi? jak zwyk??? bielizn?. Szybkie wch??anianie nawet bardzo du??ych ilo??ci moczu oraz trzyma wilgo? z dala od skóry, nawet podczas d??ugotrwa??ego siedzenia lub le??enia to najwa??niejsze zalety TENA Pants Normal. U??ytkownikowi b?dzie sucho i wygodnie, a ryzyko powstawania wysypek i zaka??e?? skóry b?dzie znacznie ni??sze.

TENA PANTS SUPER zalety:

Zalety:

- system FeelDry - nowa oddychaj?ca tekstylna pow??oka zewn?trzna, mi?kka i delikatna dla skóry, zapewnia prawid??ow? cyrkulacj? powietrza przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed przeciekaniemewiewne i ??atwe w u??yciu
- szczególnie polecane osobom uczestnicz?cym w zaj?ciach rehabilitacji ruchowej oraz prowadz?cym aktywny tryb ??ycia.
- dla kobiet po porodzie
- przewiewne i ??atwe w u??yciu
- mog? by? zak??adane i zdejmowane jak zwyk??a bielizna
- specjalne ???czenia na szwach, które mog? by? rozerwane, aby u??atwi? zdejmowanie
- mi?kka, elastyczna pow??oka

 
 

 

Wszelkie zdjęcia, logotypy i nazwy własne należą do ich właścicieli i są umieszczone i wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.

Zapytaj o produkt


* wszystkie pola są wymagane