Produkty

SENI LADY MICRO

Wk??adki urologiczne Seni Lady Micro

Wk??adki urologiczne przeznaczone dla kobiet z lekkim nietrzymaniem moczu.

Stworzone zosta??y z my??l? o kobietach prowadz?cych aktywny tryb ??ycia,ceni?cych sobie komfort i bezpiecze??stwo po???czone z dyskrecj?.

Rozmiar Micro wielko??ci? nie odbiega od podpaski,jednak dzi?ki specjalnej budowie zapewnia du??o wi?ksz? ch??onno??? i bezpiecze??stwo.

Mimo ??e wk??adki urologiczne przypominaj? wygl?dem podpaski,maj? zupe??nie inn? funkcj?. S? doskona??? ochron? w przypadku nietrzymaniu moczu.

Opakowanie 20 szt.

Wszelkie zdjęcia, logotypy i nazwy własne należą do ich właścicieli i są umieszczone i wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.

Zapytaj o produkt


* wszystkie pola są wymagane