Produkty

W??ZEK POKOJOWO - TERENOWY RAPIDO

Jest to wózek nowoczesny a zarazem ??atwy w obs??udze. Zawiera bezobs??ugowe baterie daj?ce si? w ??atwy sposób demontowa?, które znajduj? sie w dwóchoddzielnych obudowach co u??atwia sk??adanie. W zimie, gdy trzeba grubiej si? ubra? w wózju nie b?dzie za ciasno. Systemy zmiany szeroko??ci pola siedzenia gwarantuje komfort.Bardzo czu??a jednostka steruj?ca nowego typu zapewnia doskona??e manewrowanie nawet w bardzo ekstremalnych warunkach. Tapicerka ortopedyczna stwarza wysoki komfort. Pod??okietniki s? regulowane w pionie co w parze z mo??liwo??ci? regulacji po??o??enia d??ojstika umo??liwia pe??n? kontrol?.

Wszelkie zdjęcia, logotypy i nazwy własne należą do ich właścicieli i są umieszczone i wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.

Zapytaj o produkt


* wszystkie pola są wymagane