Produkty

W??ZEK TERENOWO - POKOJOWY SQUOD

Jest to wózek nowoczesny a zarazem ??atwy w obs??udze. Bezobs??ugowe baterie daj? si? w ??atwy sposób demontowa?. Bardzo czu??a jednostka steruj?canowego typu zapewnia doskona??e manewrowanie. Tapicerka ortopedyczna SOFT stwarza wysoki komfort siedzenia. Wózek wyposa??ony jest w: ortopedyczny zag??óek stabilizuj?cy g??ow?, nowoczesny sterownik typu SHARK zapewniaj?cy minimalne straty energii i optymalne osi?gi, ??wiat??a przednie i tylne w standardzie, p??yt? podnó??kow? regulowan? równie?? na g???boko???, du??e ko??a przednie doskonale sprawdzaj?ce si? w terenia, siedzisko typu SERENYS z wybrzuszeniem z przodu pozwalaj?ce pewniej siedzie? a system mocowania (ta??my velcro) umo??liwia zmian? g???boko??ci siedzenia, hamulce parkingowe.

Wszelkie zdjęcia, logotypy i nazwy własne należą do ich właścicieli i są umieszczone i wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.

Zapytaj o produkt


* wszystkie pola są wymagane